Cenník

Arteterapia - individuálna

60 min

35 €

Arteterapia - párová a rodinná

80 min

50 €

Arteterapia - skupinová (8 x)

8 pravidelných stretnutí po 2 hod.

190 €

Arteterapia - skupinová jednorazová (1 x)

závisí od počtu účastníkov, dĺžky a miesta stretnutia

dohodou €

Kreatívne kurzy 

.

Individuálne 

v cene je materiál, pomôcky

40 € / 2 hod

Skupinové

v cene je materiál, pomôcky a malé občerstvenie

25 € / 1 osoba / 2 hod

Canisterapia - individuálna

45 min, miesto stretnutia v ateliéri

 35 €

Canisterapia - individuálna 

45 min, miesto stretnutia po dohode

35 € + dopravné

Canisterapia - skupinová

45 min, miesto stretnutia po dohode

50 € + dopravné

Supervízia

Individuálna 

45 min

35 €

Skupinová

90 min

podľa dohody