Cenník

Arteterapia - individuálna

80 min

25 €

Arteterapia - párová a rodinná

80 min

40 €

Arteterapia - skupinová (10 x)

10 pravidelných stretnutí po 2 hod.

150 €

Arteterapia - skupinová jednorazová (1 x)

závisí od počtu účastníkov, dĺžky a miesta stretnutia

dohodou €

Kreatívne kurzy 

.

Individuálne 

v cene je materiál, pomôcky

30 € / 2 hod

Skupinové

v cene je materiál, pomôcky a malé občerstvenie

15 € / 2 hod

Canisterapia - individuálna

45 min, miesto stretnutia v ateliéri

 30 €

Canisterapia - individuálna 

45 min, miesto stretnutia po dohode

30 € + dopravné

Canisterapia - skupinová

45 min, miesto stretnutia po dohode

50 € + dopravné