Individuálna arteterapia

   Ide o individuálne stretnutia klient- arteterapeut.  Sedenie prebieha v dôvernom a bezpečnom prostredí v ateliéri. Priebeh sedenia spočíva v procese : rozhovor, aktívna  tvorba a následná analýza celého procesu alebo diela. Sedenie trvá 80 min. Zvyčajne stretnutia prebiehajú pravidelne raz do týždňa. Zmysluplný pracovný celok tvorí 10 stretnutí. Samozrejme sú možné úpravy stretnutí vzhľadom na potreby a záujem klienta.

Skupinová arteterapia

   Pravidelné stretnutia.
Skupinovej terapie sa zúčastňujú deti, dospievajúci a dospelí. Počet účastníkov je obmedzený (max.8 osôb), práve pre vytvorenie a udržanie terapeutickej požiadavky pocitu bezpečia a dôvery.
   Stretnutia sú pravidelné, uskutočnené raz do týždňa, trvajú 2 h.
   Sú vytvárané v cykloch. Jeden cyklus vytvára 10 stretnutí. 


   Každá skupina ľudí má svoje špecifické potreby a ciele. Preto je možné priebeh a program stretnutia vytvárať spolu s klientmi alebo zadávateľom.
   Ide o skupiny:
- detí v škôlkach, školách, v detských domovoch
- dospievajúcich v školách, detských domovoch, nápravných zariadeniach
- dospelých (firemný teambuilding, oddych, relax)
- seniorov v domovoch
- ľudí s postihnutím, s autizmom...
- ľudí so závislosťou
- a iné...Rodinná alebo párová terapia 

   Priebeh sedenia prebieha podobne ako pri individuálnej terapii. Stretnutie prebieha za účasti rodinných účastníkov alebo v prípade arteterapie párovej, oboch partnerov.   


Canisterapia


Individuálna canisterapia

   Prebieha v interakcii psíka s jedným klientom v jeho prirodzenom prostredí, zdravotnom zariadení alebo v mojom ateliéri. Účelové aktivity a spôsob stretnutia sa indikujú na potreby klienta. Čas stretnutia je 45 min.

Skupinová canisterapia

   Prebieha najčastejšie v škôlkach, zdravotných zariadeniach, domovoch a pod. Čas stretnutia je 45 min. Ďalšou možnosťou je využitie ukážky canisterapie spojenej s prednáškou o využití a možnostiach canisterapie. 


Supervízia


Supervízia

     Ponuka supervízie pre zamestnancov.
Supervízia a jej ciele:
- prevencia pred vyhorením
- poskytuje alternatívne a nové pohľady na riešenie problémov
- korekcia neefektívnych postupov
- rozvíjanie nielen pracovného, ale aj ľudského potenciálu
- umožňuje náhľad do skrytých problémov pracovného kolektívu a pomáha hľadať možnosti ich riešenia
- učenie sa a zbieranie skúseností