CANISTERAPIA

     Canisterapia využíva pozitívne pôsobenie zvieratka na človeka (canis= pes). Do tohto procesu je zahrnuté všetko od príjemných pocitov pri hladkaní srsti psa, radosti z kontaktu, motivácie k pohybu končatín tela postihnutého, až po uvoľňovanie telesných spazmov a asistenciu vodiaceho psa. V procese sa utvára vzťah medzi človekom a zvieraťom, ktorý má značne liečivý terapeutický účinok. Už len tvár psíka môže vyvolávať spontánnu radosť, spomienky na detstvo a túžbu po blízkosti iného tvora.
     Canisterapiu môže vykonávať pes akéhokoľvek plemena. Musí však prejsť výberom vhodnosti charakteru a povahy na vykonávanie canisterapeutických aktivít. Povahou je teda vyrovnaný, neútočný, priateľský, trpezlivý atď. Musí zvládnuť základný výcvik a neskôr canisterapeutické skúšky spolu so svojim psovodom, s ktorým tvoria tím.