Cesta, po ktorej kráčam, mi je potešením, nie je to len moja túžba, je to moja voľba...

     Volám sa Andrea Geseová a so svojou malou rodinou žijem v malebnom kúte blízko pri Trnave. Som tvoriteľka, záhradnica a milovníčka zvierat. Milujem umenie (aktívne i pasívne), tanec a knihy. Som rada na cestách, na trhoch a na dobrej káve. Rada spoznávam nové. V okolitom svete i v ľudskej duši. 

     Svoje životné a profesionálne skúsenosti rada odovzdávam iným. Vyštudovala som učiteľstvo výtvarných predmetov na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave. Pôsobila som ako dizajnérka, neskôr ako učiteľka výtvarných odborov. Viedla som výtvarné kurzy pre deti i dospelých. 

     Som členkou poroty medzinárodnej súťaže detskej grafiky Ex Libris. Po 15 rokoch pedagogickej praxe som otvorila arteterapeutický ateliér, kde pôsobím. Práca arteterapeutky zahŕňa a spája, všetko, čo v mojom živote veľa znamená a dáva mi zmysel.