ARTETERAPIA

     Arteterapia je psychoterapeutický obor. Používa výtvarné prostriedky, metódy a techniky k sebavyjadreniu tvorcu. Je úspešnou metódou pre psychické uvoľnenie a následnú katarziu. Výtvarný výraz, ktorý je uchopený verbálne, pomáha zažiť a porozumieť vlastným psychickým procesom a vzorcom vlastného správania. Čerpá tiež z umenia a filozofie, ale zároveň sa opiera o poznatky z neurológie.
     Arteterapia je v skratke pomoc k premene problémového prežívania na žitie plnohodnotného a šťastnejšieho života. Tento proces je sprevádzaný sebapoznávaním a novým sebautváraním osobnosti.
     Je vhodná pre všetkých. Nehodnotí sa výsledok výtvarnej tvorby, dôležitý je celý proces, a tak je vhodná aj pre tých, čo majú zábrany či strach, že tvoriť nevedia. Môže byť individuálna, skupinová, partnerská, rodinná... Je využívaná aj vo firemnom tímovom spoločenstve.
     Je vhodná pre riešenie krízových či problematických stavov, depresie, neuróz... Význam má najmä pri práci s ľuďmi s postihnutím, nielen fyzickým, ale aj psychickým a pri práci s adolescentmi i seniormi. Jej výsledky sú úžasné pri liečbe závislostí.
     Arteterapia nie je len pre ľudí s problémami. Je skvelá i pre bežný, no unáhlený život s povinnosťami. Prinavracia pocit TU A TERAZ skrze výtvarné tvorenie a RADOSŤ. 

 • pomáha pri pocitoch smútku, úzkosti, depresie
 • je cestou sebapoznávania a sebarozvoja
 • stabilizuje psychickú nerovnováhu
 • učí vidieť realisticky a premýšľať optimisticky
 • rozvíja kreativitu, odvahu experimentovať a spontánnosť
 • vedie k pochopeniu zodpovednosti za vlastný život
 • učí vnímať život v jeho plnosti a hlbšom kontexte
 • je zábavná
 • je účinná v krízových obdobiach (napr. straty zamestnania, blízkej osoby...)
 • je účinná pri riešení partnerských problémov a problémov dospievajúcich
 • pomáha osobám s autizmom
 • rieši psychické problémy pri menopauze a strate zmyslu života
 • je účinná pri psychosomatických prejavoch chorôb
 • ......